Երազում Ձախորդություն տեսնելը

ՁԱԽՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

 ՈՒնենալը՝ քաջալերություն: Ուրիշինը՝ ուրախություն, ուրիշի թերություններից օգուտ քաղել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի