Երազում Հրշեջ տեսնելը

ՀՐՇԵՋ

 Տեսնելը՝ բարեսրտություն: Լինելը՝ անձնազոհություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի