Երազում Հրամանագիր տեսնելը

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ

 Գործերի առաջադիմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի