Երազում Հնոց տեսնելը

ՀՆՈՑ

 Հանգած տեսնելը՝ անընդունակություն: Վառածը՝ խանդ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի