Երազում Հնձվոր տեսնելը

ՀՆՁՎՈՐ

 Մեծ կարողության տիրանալ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի