Երազում Հիվանդանոց տեսնելը

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

 Տեսնելը՝ պատրանք: Հիվանդներով լիքը՝ առողջություն: Դատարկը՝ հիվանդություն: Մեջը տեսնել քույրերին՝ բարեսրտություն, պարկեշտություն: Մեջն աշխատելը՝ հանկարծակի մահ: Պառկած լինելը որպես հիվանդ՝ թշվառություն: Պառկած լինելը ոչ որպես հիվանդ՝ լքվածություն: Այնտեղ մեռնելը՝ երկնային հույսեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի