Երազում Հեծելազոր տեսնելը

ՀԵԾԵԼԱԶՈՐ

 Տեսնելը՝ հնազանդություն: Հեծյալը՝ վեճ, անարդարություն: Հեծելազորը իր ձիերի հետ՝ կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի