Երազում Հավաբուն տեսնելը

ՀԱՎԱԲՈՒՆ

 Տեսնելը՝ մոտալուտ հարստություն: Խնամելը կամ մաքրելը՝ աշխատանք և վարձատրություն: Քանդելը՝ վրիպած գործ կամ ամուսնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի