Երազում Հայր տեսնելը

ՀԱՅՐ

 Մեռած հորը կենդանացած տեսնելը՝ մեծ շահ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի