Երազում Հաճույք տեսնելը

ՀԱՃՈՒՅՔ

 ի -Մեջ լինելը՝ փայլուն ամուսնություն, երջանկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի