Երազում Կույս տեսնելը

ԿՈՒՅՍ

 Իրեն տեսնելը շահ է: Կույսի հետ խոսելը՝ տրտմություն է, հաց ուտելը՝ լավ նշան:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի