Երազում Կոտորած տեսնելը

ԿՈՏՈՐԱԾ

 Տեսնելը՝ զավակների ու հարստության կորուստ :

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի