Երազում Կով տեսնելը

ԿՈՎ

 Տեսնելը՝ թշնամություն, կանանց անհավատարմություն: Ունենալը՝ առատություն: Գնելը՝ նոր, բայց վնասակար բարեկամություն: Վաճառելը՝ գործերն ու շահերը ուրիշին հանձնել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի