Երազում Կոճղ տեսնելը

ԿՈՃՂ

 Տեսնելը՝ համառություն: Հանել գետնից՝ ծանր աշխատանք: Ունենալը՝ դժվարությամբ ձեռք բերված հարստություն, անցած վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի