Երազում Կոճակ տեսնելը

ԿՈՃԱԿ

 Սովորականը՝ անսպասելի ժառանգություն: Արծաթյան՝ վտանգված հարստություն: Ոսկյան՝ շահի համար ամուսնություն, մատնություն: Ծաղկեն՝ շահավոր առևտուր: Կարելը՝ անհրաժեշտ է գործնական ոգի և փորձառություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի