Երազում Կոկոն տեսնելը

ԿՈԿՈՆ

 Ժառանգի ծնունդ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի