Երազում Կնճիռ տեսնելը

ԿՆՃԻՌ

 ՈՒնենալը կնոջ համար՝ ծանր սրտնեղություն, տղամարդու համար՝ չարագուշակ եղելություն: Կնճիռներ ձեռքի վրա՝ առաքինություն, որ պետք է վարձատրվի:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի