Երազում Կնիք տեսնելը

ԿՆԻՔ

 Տեսնելը՝ վատ պահված գաղտնիք: Պատրաստելը՝ ապահովություն, վտանգից զերծ լինել: Կնքելը՝ հաղթանակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի