Երազում Կղկղանք տեսնելը

ԿՂԿՂԱՆՔ

 Տեսնելը՝ բարեբախտություն: Անելը՝ հաջող ձեռնարկումներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի