Երազում Կղզի տեսնելը

ԿՂԶԻ

 Տեսնելը՝ ձանձրույթ: Մեջը լինելը՝ մենակեցություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի