Երազում Կիր տեսնելը

ԿԻՐ

 Հուսախաբություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի