Երազում Կիտրոն տեսնելը

ԿԻՏՐՈՆ

 Տեսնելը՝ դառնություն, մոտիկների մատնություն, անկեղծ բարեկամի օգնություն: Ուտելը՝ կնոջ նենգություն, անսպասելի օգնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի