Երազում Կերակուր տեսնելը

ԿԵՐԱԿՈՒՐ

 Պատրաստելը՝ բազմաթիվ զավակներ: Հյուրասիրելը՝ ամուսնության պատրաստություն: Մենակ ուտելը՝ ագահություն, աղքատություն: Բազմությամբ՝ հարստության վատնում: Թունավորված կերակուրը՝ մահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի