Երազում Կեռաս տեսնելը

ԿԵՌԱՍ

 Հաճելի լուր, ծնունդ: Հավաքելը՝ սիրային երազներ: Ծառից աղջկա գոգն ընկնելը՝ սիրահարական դեպքեր: Գնելը՝ դրամի ուժով սիրելի դառնալու ջանքեր: Վաճառելը՝ սիրելի դառնալու զուր ջանքեր: Ուտելը՝ լուրեր, ցանկասիրություն: Դառը կեռասն ուտելը՝ արտասուք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի