Երազում Կեղեվ տեսնելը

ԿԵՂԵՎ

 Պերճախոսություն, կնաբարոյություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի