Երազում Կափարիչ տեսնելը

ԿԱՓԱՐԻՉ

 Ամուսնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի