Երազում Կացին տեսնելը

ԿԱՑԻՆ

 Եթե օգտագործում է այղ գործիքի հետ կապ չունեցող մեկը՝ ձախորդություն, նյութական կորուստ, չքավորություն: Օգտագործել որպես մահացու գործիք՝ վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի