Երազում Կարկուտ տեսնելը

ԿԱՐԿՈՒՏ

 Տեսնելը՝ երկրին նեղություն, տագնապ: Տեղալը՝ տխրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի