Երազում Կարկին տեսնելը

ԿԱՐԿԻՆ

 Նորը՝ հրապուրանք, հինը՝ վիշտ, կոտրածը՝ երկչոտ ոգի: Գնելը՝ սուր ցավեր: Գործածելը՝ հաջողություն: Կորցնելը՝ որոգայթ: Մեկին տալը՝ անձին սպառնացոդ վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի