Երազում Կարկատած տեսնելը

ԿԱՐԿԱՏԱԾ

 Մի բան հագնելը՝ կացության բարելավում: Կարկատան անելը՝ բարձրության հասնելու կորովի համար:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի