Երազում Կարի մեքենա տեսնելը

ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱ

 Գործի կորուստ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի