Երազում Կարդալ տեսնելը

ԿԱՐԴԱԼ

 Գրվածքները՝ բարեբախտություն: Ձեռագրեր կարդալը՝ գործերի երազած ընթացք: Լավ կազմով գիրքը՝ բարի վարք, բարոյականություն: Վատ կազմով գիրքը՝ հոգեկան տկարություն: Կարդալը տառ առ տառ անկիրթ մեկի համար՝ ծանր աշխատանքով ձեռք բերված վաստակ, կրթված մեկի համար՝ գործեր, զավակ չունեցողի համար՝ երազանքի իրականացում: Օտար որև լեզու կարդալով սովորելը՝ հեռավոր երկիր մեկնել: Կմկմալով կարդալը՝ վարկաբեկում: Կարդալ չկարողանալը՝ խառնակություններ: Կիսատ կարդալը՝ կիսատ մնացած գործ: Նամակը՝ լուր բարեկամներից:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի