Երազում Կարապ տեսնելը

ԿԱՐԱՊ

 Տեսնելը՝ հարստություն, զորություն: Սևը՝ խառնված տնտեսություն: Սատկածը՝ խոհեմություն: Երգելը՝ մահ: Նրանց ամուսնությունը՝ բանաստեղծի մահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի