Երազում Կարած տեսնելը

ԿԱՐԱԾ

 ը - Քանդելը՝ պաշտպանություն ստանալ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի