Երազում Կարագ տեսնելը

ԿԱՐԱԳ

 Տեսնելը՝ զավակի ծնունդ : Ուտելը՝ ուրախ լուր, նվեր: Կարագ հարելը՝ զավակի ծնունդ: Գնելը՝ խոր կսկիծ: Վաճառելը՝ կեղծ բարեկամներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի