Երազում Կապույտ գույնը տեսնելը

ԿԱՊՈՒՅՏ ԳՈՒՅՆԸ

 Ապօրինի շահ, ավերում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի