Երազում Կապանք տեսնելը

ԿԱՊԱՆՔ

 Երջանկառիթ լուրեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի