Երազում Կաշի տեսնելը

ԿԱՇԻ

 Տեսնելը՝ բարեսրտություն, ժամանակավոր կսկիծ: Կենդանու կաշին հանելը՝ փոքր շահ: Մարդու կաշին հանելը՝ անգթություն: Գնելը՝ շահավետ առևտուր: Վաճառելը՝ աշխատել թեթևացնել ուրիշի տառապանքը:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի