Երազում Կաշեգործ տեսնելը

ԿԱՇԵԳՈՐԾ

 Տեսնելը՝ լավ վարք ունենալ: Կաշեգործություն անել՝ ուրիշի ունեցվածքին տիրանալ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի