Երազում Կայարան տեսնելը

ԿԱՅԱՐԱՆ

 Տեսնելը՝ դրամական փոքր նեղություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի