Երազում Կաղին տեսնելը

ԿԱՂԻՆ

 ՈՒտելը՝ շատախոսություն, աղքատություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի