Երազում Կակաչ տեսնելը

ԿԱԿԱՉ

 Տեսնելը՝ հոգեկան կուրություն: Մշակելը՝ քաղցր հույսեր: Նվիրելը՝ գեղեցիկ և առաքինի կին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի