Երազում Կալվածք տեսնելը

ԿԱԼՎԱԾՔ

 Երջանկություն, հաջողություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի