Երազում Կալանավոր տեսնելը

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐ

 Տեսնելը՝ քաջություն, ուժ: Փախչելը՝ դժբախտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի