Երազում Կաթ տեսնելը

ԿԱԹ

 Տեսնելը՝ շահ, վաստակ: Խմելը՝ ժուժկալություն, առողջություն: Կտրված կաթը՝ թշվառություն: Կտրվածը խմելը՝ վատ մարդ լինել: Գունավորը՝ շռայլություն, անբարոյականություն: Կնոջ կրծքից խմելը՝ կնոջ բարեկամություն: Թափել գետնին՝ վնաս, կորուստ առևտրի մեջ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի