Երազում Ծրար տեսնելը

ԾՐԱՐ

 Անսպասելի լուր՝ թեթև հիվանդություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի