Երազում Ծուխ տեսնելը

ԾՈՒԽ

 Տեսնելը՝ կեղծ փառավորություն: Շնչելը՝ ունեցվածքի վատնում: Ծխամորճ ծխելը՝ միջակություն: Սիգարեթ ծխելը՝ վաղանցուկ հաճույքներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի