Երազում Ծիծ (ստինք) տեսնելը

ԾԻԾ (ստինք)

 Տեսնելը՝ զավակի ծնունդ կամ մեծություն: Գեղեցիկ, սեղմ, անբիծ կուրծքը՝ հաջող, հուսալի ապագա:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի