Երազում Ծիծաղել տեսնելը

ԾԻԾԱՂԵԼ

 Տրտմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի