Երազում Ծանր տեսնելը

ԾԱՆՐ

 Բան շալակելը՝ մեծ մեղք է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի